Open post รับจัดงานแต่งงาน

แพ็คเกจแต่งงาน พิธีเช้า แขก 150 ท่าน (โต๊ะจีน) ณ เรือนไทยสิริ

แพ็คเกจแต่งงาน – จัดงานแต่งงานพิธีเช้าที่เรือนไทย สำหรับจำนวนแขก 150 ท่าน ราคา  129,999  (โต๊ะจีน) Siri-Thaiwedding พร้อมให้บริการ แพ็คเกจแต่งงาน แก่คุณทุกอย่างในการจัดงานแต่งงาน การจัดลำดับพิธีการทุกขั้นตอน พร้อมตกแต่งสถานที่สวยงาม ซึ่งมีรายละเอียด แพ็คเกจ จัดงานแต่งงานเรือนไทย ที่คุณจะได้รับ มีรายการดังต่อไปนี้ 1. พิธีสงฆ์    – จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บูชา (สีครีมทอง) – จัดเตรียมชุดอาสนะสงฆ์ 9 ชุด – จัดเตรียมพื้นสำหรับพระสงฆ์ – จัดเตรียมกระโถน – จัดเตรียมที่กรวดน้ำ – จัดเตรียมบาตรน้ำมนต์ พร้อมที่พรมน้ำมนต์ – จัดเตรียมสายสินธุ์ ธูป เทียน สำหรับโต๊ะหมู่บูชา เทียนทำน้ำมนต์ – จัดเตรียมกระถางธูป เชิงเทียน แจกัน ทองเหลือง – จัดเตรียมจัดดอกไม้ ธูป เทียน สำหรับถวายพระพุทธและ พระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด – จัดเตรียมน้ำสำหรับพระสงฆ์ 9 ชุด – จัดเตรียมขันและทัพพีตักบาตรสำหรับบ่าวสาว – จัดเตรียมภัตตาหารถวายสำหรับพระสงฆ์ – จัดเตรียมสำหรับถวายพระพุทธ พร้อมดอกไม้ 1 ชุด – จัดเตรียมภัตตาหารสำหรับถวายพระภูมิ พร้อมดอ"แพ็คเกจแต่งงาน พิธีเช้า แขก 150 ท่าน (โต๊ะจีน) ณ เรือนไทยสิริ"

Continue reading

...

Scroll to top